Zemný alebo skvapalnený plyn? Zistite, čo sa vám na vykurovanie domácnosti viac oplatí!

flagazbiornik

Vykurovací systém na plyn je jedným z najobľúbenejších riešení pre rodinné domy. To však ešte nie je všetko. Ak ste práve v momente, že sa rozhodujete pre zdroj tepla do svojho domu, máte na výber o. i. zemný plyn a skvapalnený plyn. Každý má svoje plusy a mínusy. Ako je to z hľadiska pohodlia, efektivity alebo úspornosti? Rozhodnite, čo je pre vás najlepšie.

Skvapalnený a zemný plyn – čím sa líšia?

Najvýraznejším rozdielom medzi týmito dvomi druhmi plynu je ich hmotnosť. Skvapalnený plyn (LPG) je v priemere dvakrát ťažší než vzduch. Zemný plyn je od neho ľahší o polovicu. Z tohto dôvodu sa šíri po celej miestnosti, ak je systém netesný.

Rozdiely sú tiež v ťažbe jednotlivých surovín. Zemný plyn získavame priamo ťažbou z podzemných ložísk. Na jeho ťažbu a prepravu je potrebná rozsiahla distribučná a prepravná sieť. Skvapalnený plyn možno kondenzovať pomocou mierne vysokého tlaku – týmto spôsobom možno skladovať jeho veľké množstvo v pomerne malých nádobách.

Ktorý plyn je na vykurovanie domácnosti lepší?

Na túto otázku neexistuje jediná správna odpoveď. Veľa závisí od umiestnenia objektu a jeho technických podmienok, ale aj od samotnej technológie, akou bol alebo ešte len bude postavený. V mnohých lokalitách existuje infraštruktúra, ktorá umožňuje využívanie zemného plynu dodávaného prostredníctvom distribučnej siete – jej dostupnosť je nevyhnutnou podmienkou, ak chceme na kúrenie využívať zemný plyn. Toto riešenie je pohodlné, pretože si nevyžaduje pravidelné objednávanie a napájanie plynových nádob či fliaš.

Sú však miesta, kde zriadenie plynovej prípojky nie je možné. V takom prípade ideálnym riešením je skvapalnený plyn (LPG). LPG plyn sa skladuje vo fľašiach, no na vykurovanie domácnosti lepším riešením je namiesto niekoľkých menších fliaš jeden väčší zásobník, ktorý sa montuje vedľa domu. Plyn sa objedná u distribútora, ktorý ho dodá a zásobník naplní. Zásobník možno výhodne prenajať, ak sa nechceme stať jeho majiteľmi.

Vykurovanie domácnosti plynom – náklady

Pokiaľ ide o vykurovanie plynom, náklady sú rozhodne nižšie v prípade skvapalneného plynu (teda okrem vysokej ceny samotnej montáže systému na začiatku). Cenu zemného plynu reguluje štát, v Poľsku je to Energetický regulačný úrad (Urząd Regulacji Energetyki, skr. URE) Je to svojho druhu ochrana pred umelým dvíhaním cien. Samotný užívateľ ich nemôže nijako ovplyvniť. V prípade LPG plynu možno s dodávateľom podpísať zmluvu a vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Počas voľby spôsobu vykurovania domácnosti zohľadnite nielen cenu, ale aj pohodlie, efektivitu suroviny a jej vplyv na životné prostredie.

https://www.flaga.sk/zasobniky/pre-domacnost-a-kancelariu