Východná: Najstarší a najväčší folklórny festival

Východná - folklórny festival

Dlhoročný skvelých festivalov zameraných na folklór máme na Slovensku viac, no jeden predsa len vyčnieva. Východná.

Malá a nenápadná obec v krásnom podtratranskom prostredí, medzi obcami Hybe a Važec, si môže dovoliť „najlepší“ letný termín aj pozývať vyše tisícky účinkujúcich. Je to zážitok, ktorý treba aspoň raz za pár rokov absolvovať. Malebné prostredie, výborná organizácia, a do toho ľudové dedičstvo našich predkov a slovenská kultúra v tej najčistejšej forme.

K tomu s pripočítajte zástupy tradičných remeselníkov a umelcov, rôzne workshopy a sprievodné podujatia, možnosť stanovačky v okolí samých dobre naladených ľudí, možnosť zapojiť sa k tancu a spevu, program pre deti… Východná je jedna z vlajkových lodí slovenského leta. Ak máte zahraničných priateľov a chcete im ukázať Slovensko, vezmite ich do rázovitej Východnej, neurobíte chybu.