Výber povinného zmluvného poistenia je vďaka online porovnávačom viac než ľahké

poistenie

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každý majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla. Výber povinného zmluvného poistenia záleží na tom, čomu dávate prednosť – či najnižšej cene, alebo produktu, ktorý vám prinesie ďalšie výhody. Dohodnúť si povinné zmluvné poistenie online je veľmi jednoduché. Stačí vyplniť niekoľko informácií o vás a o vašom aute v jednoduchom online formulári a obratom dostanete prehľad ponúk povinného zmluvného poistenia.

Povinné zmluvné poistenie, ktoré objednáte cez internet, je uzavreté v súlade s občianskym zákonníkom formou na diaľku. To znamená, že zmluvu, ktorú vám bude zaslaná poštou, nemusíte podpisovať. Akceptujete ju iba tým, že ju zaplatíte, avšak musí byť zaplatená v lehote splatnosti. Pokiaľ nedôjde k platbe pred jej splatnosťou, zmluva zaniká a je neplatná. To vám do budúcnosti môže spôsobiť nemalé škody a je veľmi dôležité na túto skutočnosť pamätať.

„Jediné informácie, ktoré možno nebudete z hlavy poznať a budete ich pri zadávaní do porovnávacej kalkulačky potrebovať, sú výkon a objem motora vozidla. Ak nemáte pri sebe malý technický preukaz, skúste ich aspoň odhadnúť. Ak nepoznáte vaše bonusy z predchádzajúceho poistenia, pomôžu vám ich zistiť naši školení špecialisti. Bonusy je možné previesť z predchádzajúceho povinného zmluvného poistenia a jedná sa o dôležitú cenotvornú zložku poistenia. Zjednodušene povedané platí, že čím dlhšie jazdíte vozidlom bez nehody, tým vyšší bude váš bonus a tým nižšia potom celková cena za povinné zmluvné poistenie,“ radí Aleš Rothbarth, špecialista na povinné zmluvné poistenie z online porovnávača Klik.sk. Pri dojednaní nového povinného zmluvného poistenia nezabudnite vypovedať vašu starú poistku, pokiaľ sa vás to týka. Spôsoby výpovede sa vždy riadia zákonom.

Ako sa počíta cena povinného zmluvného poistenia?

„Existujú štyri základné údaje, ktoré ovplyvňujú cenu povinného zmluvného poistenia. Výkon alebo objem motora vášho vozidla, adresa trvalého bydliska, vek toho, kto dojednáva poistenie, a to, ako dobre riadite, čo určujú bonusové mesiace. Tento zoznam vecí je nekompletný, každá poisťovňa pracuje ešte s ďalšími špecifickými cenotvornými údajmi, avšak každá z poisťovní berie do úvahy vyššie zmieňované základné údaje,“ vysvetľuje Rothbarth z Klik.sk.

Ďalšie parametre, ktoré majú vplyv na povinné zmluvné poistenie, sú napríklad počet sedadiel vo vozidle, použitie vozidla a to, či je majiteľ vozidla fyzická osoba, alebo podnikateľ, presnejšie SZČO. Použitie vozidla sa štandardne rozdeľuje na bežné použitie a vozidlá taxislužby. Povinné zmluvné poistenie na vozidlá taxislužby je samozrejme výrazne drahšie. Ďalšími údajmi, ktoré môžu mať u niektorých poisťovní vplyv na cenu povinného zmluvného poistenia, je model a značka vozidla, druh paliva, hmotnosť vozidla a dátum prvej registrácie.

Limity poistného plnenia

Pri dojednaní povinného zmluvného poistenia sú dôležité limity poistného plnenia. Minimálna výška limitu pre povinné zmluvné poistenie je 5 240 000 EUR za škodu. Číslo predstavuje maximálnu čiastku, ktorú pri vami spôsobenej nehode vyplatí poisťovňa tretej strane, ktorej ste škodu spôsobili. Ak chcete byť dobre krytí, môžete si vybrať vyššie limity. Rada poisťovní ponúka limity pre povinné zmluvné poistenie vo výške 6, 7 alebo aj 10 miliónov EUR.