Sviatky Veľkej noci

Sviatky Veľkej noci boli v jednotlivých rokoch pohyblivé. Len málokedy pripadli na koniec marca. Častejšie v prvom týždni, ale najčastejšie v druhom týždni apríla.

Oblievačka

Deti aj dospelí boli viackrát upozorňovaní, že sa blíži Veľká noc. Prvé upozornenie bolo Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa). Vtedy v kostole pozakrývali všetky kríže fialovým plátnom. Ženy začali nosiť čierne šatky na hlavách, aj blúzky, kabáty, sukne a zástery.
Na pobožnosti v pôste častejšie začali chodiť i chlapi, a to v stredu, piatok a v sobotu. Okolo šiestej sa už stmievalo, vtedy sa zišli v kostole. Zaspievali si pôstnú pesničku, zatým v marci nasledovali litánie ku sv. Jozefovi.

V piatok bola krížová cesta.

V sobotu sa spievali mizerére – Zmiluj sa!

Celý článok na vlkolinec.sk