Prečo CNC obrábanie vždy poráža tradičné obrábanie

CNC obrábanie

Nástup počítačov zmenil realitu numerických systémov – pred písmená NC sa pridalo C (computer) a priemysel sa opäť raketovo zmenil. CNC obrábanie sa dnes považuje za zlatý štandard – znižuje šancu ľudskej chyby a zvyšuje zisky všetkým zúčastneným vo výrobe.

Čo sa vlastne zmenilo, keď už pri výrobe súčiastky neriadia pohyb nástrojov ľudské ruky, ale dopredu pripravený program?

  1. Znížené prevádzkové náklady. Po spustení stroja, ho možno napríklad po polhodine nechať pracovať samostatne – to pracovníkovi dáva priestor na plnenie bočných úloh, alebo programovanie nových operácií na novom stroji. Už neplatí pravidlo jeden stroj jeden zamestnanec. Rýchlejšia výroba, nižšie náklady na mzdy – zjavná výhoda pre spoločnosť dodávajúcu diely na trh.
  2. Vyššia bezpečnosť pri práci. Operátor pri spustenom procese už nemusí byť v bezprostrednej blízkosti pohyblivých a ostrých častí, chladiacich kvapalín, horúcich kovov a ďalších nebezpečných situácií. Jednoducho sleduje výrobu spoza ochranného štítu – čo je výhodné pre každého.
  3. Menšia šanca na chybu. Meracie sondy riadené softvérom sú ohromne presné. Pri klasickom obrábaní sa presnosť zvyšuje s kvalitným pracovníkom, tých najskúsenejších je však pomerne málo.
  4. Nižšia potreba testovania. Pri tradičnom obrávaní má výroba viac krokov, po ktorých je treba testovať fyzicky dielce  – napríklad aj tlakom alebo ohýbaním. CNC systémy ale dokážu časť testov nahradiť vizualizáciou a ušetriť tak opäť trochu času.
  5. Vyšší štandard parametrov. Softvérom riadený systém môže dosahovať vyššie otáčky, vyššiu presnosť, nižšie vibrácie pri práci… Flexibilita je ozaj vysoká. Kedysi muselo byť sústruženie, frézovanie a vŕtanie dôsledne oddelené, ale programované stroje dokážu replikovať rôzne pohyby. Niekedy odpadá potreba viacerých strojov, aj keď naozaj kvalitný výrobca strojných súčiastok používa viac prístrojov.
  6. Multitasking. CNC stroj nevyžaduje neustálu interakciu, neustálu prítomnosť operátorov. Odpadá tak potreba zamestnávať veľa ľudí – jeden človek môže dozerať na viac procesov, pretože kľúčový ľudský zásah sa odohráva pred samotnou výrobou.