Otázky a odpovede o tepelných čerpadlách

Tepelné čerpadlo

Čo je tepelné čerpadlo?
Systém, ktorý dokáže získavať teplo z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem) a vykurovať ním domácnosť, prípadne iné priestory. Jedno z prvých tepelných čerpadiel skonštruoval Aurel Stodola vo Švajčiarsku – a to čerpadlo stále funguje.

Je vhodné pre každú domácnosť?
Skôr nie ako áno – zatiaľ. Najlepšie si tepelné čerpadlá vedú v miernom podnebí s miernymi zimami a v nízkoenergetických dobre zateplených domoch, kde sa vykuruje menší priestor. Čím väčší dom (alebo starší a zle izolovaný), tým sú náklady a niektoré ďalšie záležitosti problematickejšie. Náklady sú predovšetkým na elektrinu a na vyššiu počiatočnú investíciu.

Koľko elektriny spotrebuje tepelné čerpadlo?
Moderné čerpadlá potrebujú isté množstvo elektriny, väčšinou zhruba tretinu alebo štvrtinu z toho, čo by ste spotrebovali, ak by ste kúrili priamo nejakým elektrickým zariadením. Nechať bežať čerpadlo bežať 24 hodín neustále je drahé a nie nevyhnutné – na vykúrenie miestnosti stačí pár hodín.

Funguje tepelné čerpadlo s radiátormi?
Áno, ale je to problematickejšie (aj v prípade že máte málo článkov). Lepšie je v kombinácii s tepelnými čerpadlami používať podlahové kúrenie.

Môže čerpadlo nahradiť bojler (teleso na ohrievanie vody, napríklad plynom).
Vo väčšine prípadov áno. Tepelné čerpadlá zohrievajú vodu.

Ak ide o zelenú technológiu, mám nárok na dotáciu?
Áno, treba sledovať príslušné stránky ako zelenadomacnostiam.sk, pretože dotácie sa prideľujú v kolách, čiže nie nepretržite. Sú aj iné projekty – napríklad Obnova domov, kde môžete požiadať o pomoc štátu (a ušetriť tak aj tisíce eur).

Môžem si tepelné čerpadlo namontovať sám?
Budete potrebovať zhotoviteľa, firmu s certifikátmi, ktorá sa podobným montážam venuje.

Ak mám tepelné čerpadlo, potrebujem aj iné zdroje tepla?
Neodporúča sa zbaviť sa úplne všetkých alternatív, v prípade tuhej zimy, keď teplota klesne príliš nízko môže tepelné čerpadlo potrebovať nejaký iný doplnkový zdroj tepla.

V čom spočíva údržba?
Podobne ako napríklad pri plynových kotloch, by ste raz za rok mali nechať čerpadlo skontrolovať skúseným odborníkom.