Kedy je čas na nákup nových hrncov

Nový hrniec

Jednou zo základných schopností v kuchyni je riady nielen umývať, ale aj rozpoznať, kedy to ešte stojí za to, a kedy treba rozmýšľať o obstaraní nových hrncov a panvíc.

Nikto nemá rád, keď nevie, či tie čierne bodky sú korenie alebo nejaká stará nečistota z hrnca. Kedy teda nastáva situácia kúpy nového hrnca v domácich potrebách? A netreba k hrncu prihodiť ešte niečo užitočné do kuchyne (ako napríklad kuchynské váhy), aby bol nákup výhodnejší?

  • Ak vidíte hrdzu. Naše staré mamy by sa pravdepodobne pokúsili vyčistiť miesto na hrnci octom, ale časom by aj ony rezignovali – hrzdca pod odlúpeným smaltom alebo na poškodenom nereze je skrátka indikátor veľkej poruchy. Varenie sa stáva nehygienické a hrniec sa môže dokonca prederaviť.
  • Ak sa na riade niečo štiepi. Napríklad sa odštepuje smalovaný povrch od kovu, okraje panvice sa akoby strapkajú, uchá už nedržia a vy sa nechete obariť. Ak sa od farbu riadu začne farbiť najskôr voda v drese a potom aj iný riad. Obyčajné hrnce sú zväčša odolnejšie ako tie špeciálne – o tlakové hrnce sa staráme lepšie, lebo pri kúpe ide o väčšiu investíciu.
  • Ak je škrabancov už príliš. Na teflónovej panvici je aj jeden škrabanec veľa. Teflón je geniálny materiál, úžasne klzký a je ho pekne ťažké pripevniť na iný materiál. Preto sa dá po ňom manipulovať len opatrne drevenu vareškou. Jeden škrt ostrou vidličkou môže znamenať koniec služby panvice. Škrabance na hrncoch nemusia byť nutné zlé, a nie sú veľmi hlboké, ale tak či tak, ak sa v nich začne zachytávať jedlo, nie je čo riešiť.

Niektorí špekulanti (marketéri) vyhútali, že najlepšie je kupovať hrnce v máji alebo v novembri. Nuž, nie vždy máte taký luxus. Väčšina hrncov a panvíc vydrží tak 3 až 5 rokov. Samozrejme, kedysi ich mávali ľudia dlhšie – ale kedysi sa až toľko nedbalo na hygienu a bezpečnosť. Je zaujímavé, že hrnce mávajú svoje „teplejšie“ miesta – tam kde sa jedlo varí nerovnomerne a vznikne neaký fľak, ktorý sa časom zväčšuje.

No na novom hrnci je dôležitá jeho odolnosť, tepelná vodivosť, ale (ak umývate často riad) – aj to ako ľahko sa udržiava čistý. Hrniec alebo panvica nesmú nikdy chemicky reagovať s jedlom (ako to robili kedysi hliníkové veci, kým ich nezakázali). Hrnce, panvice, pekáče, zaváracie poháre – nikdy sa nesmú ani deformovať teplom (hoci technicky – ide o to, aká vysoká je teplota). Materiál vidíte okamžite, ak si poťažkáte daný výrobok v ruke – ak si objednávate hrnce cez eshop, skúste sledovať hrúbku alebo použitú technológiu v popisku.