Keď sa Dunaj vyleje

Záplavy

Predvčerom (dátum potopy 24. júna 1965) sme si pripomenuli obrovskú potopu na západnom Slovensku, keď voda siahala takmer až po strechy domov. Žitný ostrov sa odrazu ocitol pod vodou. Uplynulo odvtedy 50 rokov.

Galéria fotografií na sme.sk.

Skoro 54 tisíc ľudí muselo byť evakuovaných, takmer 4000 domov bolo zničených, 7000 domov poškodených, svoje chytili aj stovky kilometrov ciest a  železnice, zalialo takmer 100 tisíc hektárov najlepšej poľnohospodárskej pôdy – úroda bola, samozrejme, tiež zmarená. Mohla za to pretrhnutá hrádza v Čičove (pár dní predtým povolila hrádza pri Moči a aj Patinciach). Trhlina mala 86 metrov.

Celá jar a začiatok leta boli vtedy nezvykle upršané, vlhkosť bola na naše pomery obrovská. K situácii na Dunaji sa pridalo topenie alpských ľadovcov, hrádze začali presakovať. Spomínanú trhlinu hrádze pri Čicove sa pokúšalo upchať 1500 vojakov, ale bola to márna robota. Síce sem vysypali stovky nákladiakov kamenia, ale živel bol  príliš rozbúrený a človek príliš bezmocný. Aj štátne orgány zareagovali, až keď bolo neskoro.

V Komárne začalo celé obyvateľstvo horúčkovito pracovať na nových umelých hrádzach, poprípade sa snažili ujsť na sever. Dieru sa nakoniec podarilo upchať až 10 dňoch potopením 6 člnov plných štrkopiesku. Celé leto obyvateľstvo vysúšalo, čo sa vysušiť ešte dalo. Vtedy nemali elektrické odvlhčovače ani vysúšače. Pamätníci udalosti hovorievali, že ľudia vtedy prejavili veľkú spolupatričnosť a statočnosť.

V každom prípade, kvôli takýmto pohromám bolo treba nebezpečný Dunaj skrotiť a tak sa urýchlene pristúpilo k budovaniu vodného diela Gabčíkovo.

 

Fotografia použitá z pravda.sk (TASR)