Čo so splaškovou vodou na chate: žumpa, čistička alebo septik?

Budovanie žumpy

Majitelia odľahlých chalúp, ktoré sa nedajú pripojiť k obecnej kanalizácii, majú úlohu navyše: starať sa o odpadovú vodu. V skutočnosti až 40 obyvateľov slovenského vidieka je bez kanalizácie, ale pri chatách na samotách alebo v nepripojených osadách je to ešte bežnejší jav. Ako na to?

Žumpa. Najčastejšie riešenie je to najtradičnejšie. Betónová jama, ktorú si postavíte aj sami (može sa vybudovať aj z betónových skruží, alebo zakúpiť kompletnú kompaktnú žumpu, pričom sú na trhu výrobky rôznej kvality). V podstate je žumpa nádoba – splašky sa v nej iba skladujú. Môžete do nej nasypať baktérie, ale časom ju skrátka musí niekto prísť vytiahnuť a odviezť obsah na skutočnú ČOV (čističku odpadových vôd). Vysatie kalu a jeho odvoz je u nás drahý – áut je málo a ak majú celý proces urobiť legálne, je možné, že sa pristihnete pri tom ako šoférovi dávate sprepitné, aby nabudúce prišiel skôr. Žumpy sa totiž plnia rýchlo. A ak sa naplnia, bývanie sa stane nepríjemným.

Domáca čistička. Mať na chalupe vlastnú ČOV nie je 30 rokov po revolúcii luxus, niekedy je to nevyhnutnosť. Tieto malé čističky fungujú na biologickom princípe a s prečistenou vodou sa dá polievať záhrada. Sú ekologickejšie ako žumpy, ale aj náročné na starostlivosť. Hovorí sa, že sa hodia viac do osídlenej oblasti (rodinného domu), ale menšia kapaita domácej ČOV ju robí vhodnou aj na iba občasne obývanú chalupu.

Septik. Trochu sa podobá na žumpu, ale nádoba je plastová (a preto lepšie utesnená). Septik môže mať tri komory a v tom prípade v ňom voda prúdi, väčšie časti kalu sa rozkladajú a ropadajú. Pohyb zabraňuje usadzovaniu sa. Septiky sú šikovná technológia, na ktorú potrebuje projekt a stavebné povolenie ako na vodné dielo. Niektoré septiky majú pieskové filtre, ktoré pracujú mechanicky, bez elektriny  a sú skvelé – v oblastiach, kde sú pieskové podložia, býva veľmi čistá spodná voda. Podobne to funguje aj pri septiku.

Pri každom odpadovom hospodárstve potrebujete najmä zachytiť pravidelnosť, rytmus procesu, stlačiť náklady na rozumnú úroveń a zároveň neohrozovať životné prostredie alebo nebodaj zdravie obyvateľov.