10 tipov ako napísať bakalársku prácu

Knižnica

Bakalárska práca je záverečný výstup študenta prvého stupňa štúdia. Práve v nej dokazujeme, že sme vo svojom odbore urobili rozhodujúci pokrok. Vyhradíme si na ňu dostatok času a berieme ju vážne. V tomto článku vám ponúkame 10 tipov ako na to:

  1. Výber témy. V zásade máme na výber z dvoch možností – buď použijeme tému zo zoznamu vypísanom školiteľmi, alebo si vymyslíme vlastnú tému. Prvá varianta znie jednoduchšie, ale máme isté obmedzenia dané naším školiteľom (konzultantom). Druhá varianta nám ponúka širšie možnosti dokázať svoje vedomosti, musíme si však ustrážiť smerovanie práce a vedieť odôvodniť jej prínos.
  2. Inšpirácia a zháňanie podkladov. Každá práca sa musí opierať o už existujúce informácie. Tie môžeme zháňať rôzne. Napríklad dotazníkom, rozhovorom s odborníkom, analýzou dokumentov, študovaním odbornej literatúry, pozorovaním v teréne, experimentovaním v laboratóriu a podobne. Ak si dokážete zohnať nejakého špecialistu zo svojho odboru, pracovníka firmy alebo podobný zdroj informácií a dokážete ho zapáliť pre svoju vec – máte spola vyhrané. Starší „kolega“ z praxe vám môže poskytnúť informácie iného druhu než zoženiete na čisto akademickej pôde. Pre inšpiráciu si tiež pozrite nejaké staršie vypracovanie bakalárskej práce od iných študentov
  3. Spoliehajte sa najmä na seba. Hlavnú prácu, samozrejme, odvediete vy. Váš konzultant by na vás mal mať čas, aby s vami často tému preberal. Prax je však odlišná. Pridelený učiteľ môže byť zaneprázdnený, neukazuje sa často vo svojej kancelárii napriek svojim konzultačným hodinám a podobne. Často sa na slovenských katedrách tiež stáva, že nejaký pedagóg dostane oveľa viac študentov na starosť ako iní kolegovia. Vysokoškolský študent musí byť dostatočne samostatný, aby si poradil sám.
  4. Všeobecné zásady písania. Prácu píšeme v prvej osobe množného čísla, tzv. autorským plurálom – je to starý zvyk. Zaoberáme sa faktami a nie špekuláciami. Vhodne použité odborné termíny zvyšujú úroveň našej práce. Vždy dodržiavame typológiu schválenú našou fakultou, napríklad riadkovanie 1,5, font písma Times New Roman a podobne. Gramatické chyby nám strhávajú body, preto prácu kontrolujeme niekoľkokrát, najlepšie aj s iným človekom.
  5. Štruktúra práce. Rokmi sa veľmi nemení. Úvod, jadro, záver. Potom prílohy, dokumenty a nakoniec zoznam použitej literatúry. Práca by mala mať teoretickú aj praktickú časť, podľa vedeckej zásady, že teoretické predpoklady sa dajú overiť iba experimentálne. Je jedno, či študujete prírodné alebo humanitné vedy, teória a prax existuje vo všetkom.
  6. Pozor na citácie a autorský zákon. V drvivej väčšine prípadov od vás budú pedagógovia vyžadovať citácie z inej literatúry. Dajte si pozor, aby šlo vždy iba o výstižné výňatky a pôvod každého musí byť správne označený podľa pravidiel citovania. Vrátane autora, pretože ten vlastní na svoje dielo práva, čiže aj bakalárska práca podlieha autorskému zákonu.
  7. Pozor na internetové zdroje. V 21. storočí sa už zrejme veľa bakalárskych prác bude opierať aj o zdroje z internetu. Tie však môžu byť pascou – pretože internet je plný nepresností alebo dokonca vyložených klamstiev. Musíte vedieť oddeliť dôveryhodné zdroje od nedôveryhodných a najmä – informácie musíte overovať na viacerých miestach. Pamätajte na to, že Wikipédiu a podobné médiá píšu samotní užívatelia, sú tu často pokusy o rôzne politické prekrúcania a podobne. Čiže vždy preverovať akékoľvek dáta.
  8. Neodbiehajte od témy. Veľmi častá chyba autorov bakalárskych prác je zbehnutie od témy. Pri každom bloku textu sa spýtajte sami seba, či to súvisí s nadpisom vašej témy. Stáva sa napríklad, že citujete nejakého autora a potom napíšete pol strany s jeho životopisom. Podobná odbočka sa vám môže stať v desiatkach prípadov, je to však zbytočná „vata“.
  9. Písanie až nakoniec. Nepíšte prácu „priebežne“, najskôr vykonajte výskum, urobte si jasnú osnovu, stanovte si termíny. V priebehu sa vám môže stať, že narazíte na úplne iné informácie ako ste mali na začiatku a museli by ste veľkú časť práce opäť prepisovať. A taktiež, píšeme až o veciach, ktorým plne rozumieme, nie o veciach, ktoré ešte len skúmame. Vypracovanie práce si nechajte nakoniec, nie však na dva dni pred posledným termínom odovzdávania.
  10. Obhajoba pred komisiou. Ak ste prácu vypracovali poctivo a prešla školiteľským sitom, nemáte sa čoho obávať. Nemusíte vždy vedieť zodpovedať na každú detailnú otázku komisie, musíte sa iba vyznať vo vlastnom diele a vedieť zaujať obhájiteľné stanovisko. Buďte asertívni a nenechajte sa vyviesť z miery prípadným podpichovaním.